صادرات

صادرات ،پیشبرنده اقتصاد هر کشور

تقاضا از یک کشور خارجی برای محصولات تولید شده توسط کشور دیگر در حساب های ملی "صادرات" است که شامل معاملات کالا و خدمات ( فروش، داد و ستد کالا، هدیه یا کمک های مالی) از افراد مقیم یک کشور به غیر ساکنان می شود.

 بسیاری از بزرگترین شرکتهای عامل در اقتصادهای پیشرفته بخش قابل توجهی از درآمد سالیانه خود را از صادرات به کشورهای دیگر به دست می آورند. صادرات کالا با فروش بیشتر کالا و خدمات به رشد اقتصادی کمک میکند.

یکی از وظایف اصلی دیپلماسی و سیاست خارجی دولتها، پرورش تجارت اقتصادی است به طوریکه به نفع هر دو طرف درگیر در معامله باشد.

image

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667