واردات

واردات، آوردن کالا به قلمروی ملی به خصوص از مرزهای ملی از یک منبع خارجی است.

کالا یا خدماتی که از کشور به کشور دیگر وارد میشود همراه با صادرات ستون فقرات تجارت بین المللی را تشکیل میدهند

image

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667