پارس سیر

شرکت بین المللی حمل و نقل و کشتیرانی

   شرکت پارس سیر فرستنده و آژنس حمل و نقل است که در سال 1985 در تهران و با ده شعبه در شهرستانهای بزرگ تاسیس شد و در تمام بنادر و مرزهای ایران نماینده دارد. 

تمرکز ما بر ارتباط مداوم، حمل و نقل سریع و ارائه راههای مقرون به صرفه است. پارس سیر با فراهم آوردن تدارکات در طیف گشترده ای از بخش های صنعتی و تجاری در پی ایجاد اعتبار برای ایجاد ارزش برای مشتریان است.

image

پارس سیر همچنین یکی از اعضای فعال : 
·   - انجمن بین المللی شرکت های حمل و نقل ایران (ITA)
·   - انجمن حمل و نقل ایران (SAOI)
·   - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (ICCIM)
·   - اتاق مشترک بازرگانی ایران_روسیه
·   - اتاق بازرگانی و صنایع ایران_چین (ICCI)
·   - جامعه مهندسان حمل ونقل
·   - انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667