گروپاژ

حمل و نقل محموله های گروپاژ حمل محموله های کوچک از مشتریان مختلف است

حمل و نقل به مقصد مشابه با یک وسیله نقلیه انجام میگیرد. حمل و نقل این محموله ها هزینه های حمل و نقل محموله های کوچک را به حداقل میرساند. ما به مشتریان خود تحویل اینگونه محموله ها را از هر مکانی در سراسر دنیا با استفاده از مناسب ترین نوع حمل و نقل ارائه می دهیم.

این نوع محموله ها در یکی از انبارهای ما بسته بندی شده و سپس به آدرس مشخص شده ارسال میگردد. عنصر کلیدی در زنجیره حمل و نقل محموله های این چنینی، ترکیب محموله های کوچک از فرستنده های مختلف در انبار است. زمان تحویل محموله ها بسته به زمان لازم برای تکمیل هر محموله، مسیر حمل و نقل و عوامل دیگر که ممکن است زمان تحویل را تحت تاثیر قرار بدهند، متفاوت است.

 با این حال شبکه تلفیقی انبارهای ما در کشورهای اروپایی و روسیه به شرکت ما اجازه حمل و نقل محموله ها را به صورت فوری میدهد. همانگونه که گفته شد حمل و نقل گروهی محموله ها در مقایسه با حمل و نقل عمومی محموله ها زمان بیشتری نیاز دارد.

image

علاوه بر خدمات حمل و نقل کامیون بار کامل، پارس سیر حمل و نقل مستقیم از اروپا را نیز ارائه میدهد.

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667