گواستنه وه له ڕێگای ئاسمانی

خطوط حمل و نقل هوایی یا باربری هوایی

خطوط هوایی حمل و نقل، خطوط هوایی اختصاص داده شده به حمل و نقل کالا از طریق هوایی می باشند.

حمل و نقل هوایی بخش حیاتی و ضروری بسیاری از شبکه های بین المللی تدارکات برای مدیریت و کنترل جریان های کالا، انرژی، اطلاعات و دیگر منابع مانند محصولات، خدمات و مردم از منبع تولید به بازار است.

به انجام رساندن هر تجارت بین المللي، فرآیند واردات و صادرات جهانی، تغییر مواد اولیه و محصولات و تولیدات بین المللی که شانل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی، انبارداری، انتقال مواد و بسته بندی میشود بدون پشتیبانی حرفه ای، سخت و تقریبا غیر ممکن است.

 

image

پارس سیر پروازهای روزانه مختلفی از فرودگاه بین امللی امام خمینی به سراسر دنیا با پرواز مستقیم و ترکیب منظم ارائه میدهد.

پیگیری بار از طریق شماره بارنامه یا شماره کانتینر

​​​​

استعلام قیمت


پیوندها


شعب ما

ایران - تهران

TEL: +98 21 22380697

ایران - بندرعباس

TEL:+98 763 2210703

جین - چجيانگ

TEL:+86 57985073822

ایران - بانه

TEL: +98 87 34217824

ایران - مریوان

TEL: +98 87 34662461

امارات متحده عربی - دبی

TEL: +971 42267667